• 03/08/2022

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

Η ειδικότητα
Θα αποκτήσετε γνώσεις για τη χρήση web εφαρμογών και αντίληψη του τρόπου λειτουργίας τους, την δημιουργία και διαχείριση blog, χρήση υπηρεσιών hosting, χρήση λογισμικού και υλικού για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και ήχου, χρήσης εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων τεχνολογιών που αφορούν Dynamic HTML – Javascript – CSS, χρήση πακέτων ανοιχτού λογισμικού για ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων (πχ WordPress)

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών, μηχανογραφικά κέντρα, τμήματα πληροφορικής οργανισμών και δομών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr