• 17/11/2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

“Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα....

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

“Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα....

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Τουριστικά καταλύματα

Διαβάσετε σχετικά με την εγγραφή τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Πατήστε εδώ  ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Eπιστολή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την ΠΟΛ 1085_2017

Eπιστολή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την ΠΟΛ 1085_2017. Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Εγκύκλιος περί μετατροπής Ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ

Εγκύκλιος περί μετατροπής Ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ. Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Εκμετάλλευση ΤΑΧΙ-Ιδιότητα Εμπόρου

Εκμετάλλευση ΤΑΧΙ-Ιδιότητα Εμπόρου. Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Μη καταβολή Τέλους τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ

Μη καταβολή Τέλους τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ. Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Αποδεικτικό Φορολογικής Δήλωσης- Επιχειρήσεις που έχουν διακόψει δραστηριότητα

Αποδεικτικό Φορολογικής Δήλωσης - Επιχειρήσεις που έχουν διακόψει δραστηριότητα         Πατήστε...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Δ.Χ & ΤΑΧΙ

Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Δ.Χ & ΤΑΧΙ.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα