• 10/11/2021

Πως θα γίνεται η καταχώριση των Αστικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 4635/19

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 85218/10-08-2020 του ΓΕΜΗ σχετικά με την μεταβατική διάταξη της παρ.3 του άρθρου 116 του ν.4635/2019...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως 100 Kw

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως 100 Kw - Διευκρινίσεις περί Εγγραφής στο Μητρώο.         ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Προαιρετική Εγγραφή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ) στο ΓΕΜΗ

Προαιρετική Εγγραφή Α.Σ στο ΓΕΜΗ.                 Πατήστε εδώ:...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Προαιρετική Διαγραφή Πρωτοβάθμιου Αγροτικού Συνεταιρισμού από το ΓΕΜΗ

Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που απέκτησαν ΓΕΜΗ από την μετάπτωση του Επιμελητηριακού Μητρώου στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ,...

Δείτε Περισσότερα