• 10/11/2021

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΙΚΕ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΕ-ΕΕ) σε ΙΚΕ σύμφωνα με το νόμο περί Εταιρικών Μετασχηματισμών 4601/2019 (Ειδικές διατάξεις...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Σύσταση και της ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ

Από το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαδικασία σύστασης...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Ν.4072/2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων: 4155/2013, 4308/2014,4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4072/2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων: 4155/2013, 4308/2014,4314/2014, 4336...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΙΚΕ: Υποχρεωτικότητα κωδικοποιημένου καταστατικού

ΙΚΕ: Υποχρεωτικότητα κωδικοποιημένου καταστατικού(Ν. 4072/2012 άρθρο 52).         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΙΚΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ

ΙΚΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Μετατροπή άλλων νομικών μορφών σε ΙΚΕ

Μετατροπή άλλων νομικών μορφών σε ΙΚΕ.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ.               Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Σχέδιο Συγώνευσης ΙΚΕ

Σχέδιο Συγώνευσης ΙΚΕ.               Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Σχέδιο Συγχώνευσης ΙΚΕ

Σχέδιο Συγχώνευσης ΙΚΕ & τροποποίηση καταστατικού της απορροφώσας ΙΚΕ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα