• 10/11/2021

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΦΕΚ 177/15-09-2020: Άρθρο 61, παρ. 3: Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την 134409 εγκύκλιο του Υπουργείου: Με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4548/18 καταργήθηκε το δικαίωμα έκδοσης ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταληκτική Ημερομηνία η 01/07/2019 για την ονομαστικοποίηση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών. Στην περίπτωση ύπαρξης ανωνύμων...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Προσαρμογή καταστατικών και μετοχών Α.Ε.

Μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί : 1. Προσαρμογή καταστατικών ΑΕ Οι ΑΕ οφείλουν να...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ.44559/22-04-2019 επί του Ν.4548/2018 (Α.Ε.)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. 44559/22-04-2019 επί του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για να δείτε τους κανόνες δημοσιότητας κατά το νέο δίκαιο των Α.Ε.           Πατήστε...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548: Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548: Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Ανανέωση 31/12/2019: Διευκρινιστική επιστολή.   ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Δημοσίευση Απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου

Δημοσίευση Απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου.           Πατήστε εδώ   ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΑΕ- Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ

ΑΕ- Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα