• 03/08/2022

Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνίων

Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνίων

Η ειδικότητα
Ο απόφοιτος της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των Πληροφοριακών συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες πληροφορικής που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν και προωθούν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής, σε εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, σε ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr