• 03/08/2022

Στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς

Στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς

Η ειδικότητα
Το Στέλεχος Υπηρεσίας Αερομεταφοράς ασχολείται με την εξυπηρέτηση πελατών που θέλουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς, κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εργάζεται σε θέματα εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών, παροχής πληροφοριών για τη μεταφορά αποσκευών και εμπορευμάτων, γενικής φροντίδας, εποπτείας και διεκπεραίωσης όλου του κύκλου εργασιών με αντικείμενο την αερομεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, την επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών μεταφορών μέσα σε περιβάλλον αεροδρομίου, την επίγεια εξυπηρέτηση σε επιχειρήσεις στις οποίες η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον λειτουργεί υποστηρικτικά και στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στη διεύθυνση και στον έλεγχο.

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αερομεταφορών, επιχειρήσεις αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών (GSA), Cargo Agents 21, μεταφορικές εταιρείες, τουριστικά γραφεία και σε επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.ά.).

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr