• 12/11/2021

Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών για e- ΥΜΣ

Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών για e ΥΜΣ (ΦΕΚ 928/20.03.2017). Προσοχή!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

 

 

 

 

Πατήστε εδώ