• 28/01/2022

Πρόγραμμα ISO, Erasmus+ KA2

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σχετικά με την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων εξασφάλισε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εrasmus+ ΚΑ2 και έχει τίτλο «Υπάλληλος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διεθνοποίησης - Νέα ειδικότητα υπαλλήλου για την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ».

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες και απευθύνεται άμεσα σε Επιμελητήρια, υπαλλήλους Επιμελητηρίων, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που εργάζονται για την υποστήριξη των ΜΜΕ (εμπόριο και υπηρεσίες) και έμμεσα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη Διεθνή αγορά και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Αγορά. 

Βασικός σκοπός του είναι η επιμόρφωση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων ώστε να προσφέρουν αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα, εκτός από τα Επιμελητήρια θα είναι επωφελές και για επιχειρήσεις κυρίως νεοφυείς, που έχουν εξασφαλίσει μια αναγνωρισμένη θέση στις εθνικές αγορές, αλλά ενδιαφέρονται στο να γνωστοποιήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα είναι μία απάντηση σε εξειδικευμένες προτεραιότητές στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 1. Αναπτύσσοντας συνέργειες που έχουν σκοπό την προώθηση της «εκμάθησης  βάσει εργασίας».
 2. Εισάγοντας συστηματική προσέγγιση προς, και ανοίγοντας ευκαιρίες για, την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, και μεντόρων τόσο στο χώρο εκπαίδευσης όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Το πρόγραμμα θα ικανοποιήσει τις παραπάνω προτεραιότητες με την ανάπτυξη και την δυνατότητα χρήσης των παρακάτω εργαλείων:

 1. Εγχειρίδιο για την ειδικότητα Υπαλλήλου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εξωστρέφειας.
 2. Παραγωγή ενημερωτικών βίντεο όπου εκπρόσωποι ΜΜΕ  θα μοιραστούν την εμπειρία τους στη διεθνοποίηση της επιχείρησης τους.
 3. Εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητά, απευθυνόμενη σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η εφαρμογή θα εξασφαλίσει διαύλους εξατομικευμένης εκπαίδευσης, αρχίζοντας από την αξιολόγηση της γνώσης και του επιπέδου ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες διεθνοποίησης μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς:

 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κατοβίτσε (Πολωνία), Αρχηγός Εταίρος
 • Επιμελητήριο Ηρακλείου, Εταίρος, Ελλάδα
 • Cluster και HUB καινοτομίας Επιπλοποιίας Καταλονίας, Εταίρος, Ισπανία
 • Ένωση Εκπαίδευσης και Αξιοποίησης της Περιφέρειας Αβέιρο, Εταίρος, Πορτογαλία
 • Ινστιτούτο για την Οικονομική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Καμπανίας (IFEL), Εταίρος, Ιταλία
 • Danmar Computers, Εταίρος, Πολωνία
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τράλι, Εταίρος, Ιρλανδία

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810342535.

Media Kit - Ενημερωτικά Newsletter

Agenda Multiplier Event for the I.S.O. project