• 12/11/2021

Νέος Νόμος ΓΕΜΗ

Νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ Ν.4635/30-10-2019  (σε ισχύ από 30/1/2020)

Σε απόσπασμα: ΦΕΚ 167/30-10-2019 -ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»- (άρθρο 85-116).

 

 

 

 

Πατήστε εδώ