• 20/03/2023

Απαλλαγή Γενικού Προξένου της Κολομβίας με έδρα τη Ρώμη

Με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2310.11/ ΑΣ 684/3-3-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερωνόμαστε ότι με Προεδρικό Διάταγμα από 31.01.2023, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Γ΄ 507/28.02.2023, απηλλάγη ο κ. Rafael Ricardo Orozco Garcia του Francisco, από τα καθήκοντά του ως Γενικού Προξένου της Δημοκρατίας της Κολομβίας με έδρα τη Ρώμη, παράλληλη διαπίστευση στην Ελλάδα και δικαιοδοσία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.