• 21/07/2022

Υπουργική Απόφαση 68281/2022 - ΦΕΚ 3647/Β/11-7-2022

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση 68281/2022.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 3647.