• 03/08/2022

Τεχνικός λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνικός λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η ειδικότητα
Ο απόφοιτος της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής, επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, μηχανογραφικά κέντρα, τμήματα πληροφορικής Εμπορικών επιχειρήσεων, τμήματα πληροφορικής Οργανισμών, τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr