• 03/08/2022

Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η ειδικότητα
Θα αποκτήσετε γνώσεις επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συστημάτων, ηλεκτροτεχνίας, προγραμματισμού Η/Υ, δικτύων υπολογιστών , λειτουργικών συστημάτων, hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία και φορείς, επιχειρήσεις υπηρεσιών πληροφορικής, εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων, εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων, σε ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr