Διοικητική Επιτροπή

Αλιφιεράκης Μανώλης

Αλιφιεράκης Μανώλης

Πρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Μανώλης Φραγκάκης

Μανώλης Φραγκάκης

Α' Αντιπρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μηνάς Μελλισείδης

Β' Αντιπρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αμαλία Νινιράκη

Αμαλία Νινιράκη

Γενική Γραμματέας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γιώργος Φασουλάκης

Γιώργος Φασουλάκης

Οικονομικός Επόπτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Κώστας Κανιαδάκης

Κώστας Κανιαδάκης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γιάννης Σμυρνάκης

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ