• 03/08/2022

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

Η ειδικότητα
Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα αποκτήσει γνώσεις στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, την υποστήριξη προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου λειτουργιών των επιχειρήσεων.

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: τομείς τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ - iek.katartisi.gr