• 04/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών δύο (2) συνεργάτες με την Ευθύνη υλοποίησης σχεδιασμού δραστηριοτήτων του hub to business.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών δύο (2) συνεργάτες με την Ευθύνη υλοποίησης σχεδιασμού δραστηριοτήτων του hub to business.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του hub to business και ειδικότερα τον  συντονισμό και τον   σχεδιασμό της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του προτίθεται να προβεί στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη  με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αντικείμενο την Ευθύνη υλοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού και την Εποπτεία δραστηριοτήτων του hub to business.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.