ΛΙΒΑΝΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΙΒΑΝΟΥ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βηρυτό ενημερώνει για την Ετήσα Έκθεση σχετικά με την Οικονομία του Λιβάνου και την Ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Εlλάδας και Λιβάνου.