• 15/05/2023

ΚΟΥΠΟΝΙΑ από την Πλατφόρμα του χρηματοδοτικού Προγράμματος SME Fund

ΚΟΥΠΟΝΙΑ από την Πλατφόρμα του χρηματοδοτικού Προγράμματος SME Fund

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι το Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Σας ενημερώνουμε πως στην πλατφόρμα του χρηματοδοτικού Προγράμματος SME Fund, που προσφέρει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), μπορείτε να επωφεληθείτε πλέον και από τα κουπόνια 3 & 4. 

Τα κουπόνια που ισχύουν για την Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

  • Κουπόνι 2 για Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια.

Για προστασία σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 1.000 € με ποσοστό επιστροφής 75%. Τα τέλη που καλύπτονται, ανάλογα τα ισχύοντα σε κάθε χώρα, είναι τέλος αίτησης, καταχώρισης, κλάσεων, εξέτασης, δημοσίευσης και αναβολής της δημοσίευσης. Για προστασία εκτός Ε.Ε., το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι το ίδιο, δηλαδή 1.000 €, αλλά το ποσοστό επιστροφής είναι 50%. Τα τέλη που καλύπτονται, ανάλογα τα ισχύοντα σε κάθε χώρα, είναι τα βασικά τέλη, τα τέλη προσδιορισμού και τα συνεπαγόμενα του προσδιορισμού τέλη (εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού χωρών της ΕΕ και τα τέλη που χρεώνουν τα εθνικά γραφεία για την διαχείριση των αιτήσεων). 

  • Κουπόνι 3 για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και εκθέσεις προέρευνας. 

Το ποσοστό επιστροφής είναι 75%, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 €, για τα παρακάτω τέλη, ανάλογα με το εύρος προστασίας: 

- έκθεση προέρευνας 

- εθνικό επίπεδο (τέλη που καλύπτονται ανάλογα τα ισχύοντα σε κάθε χώρα: τέλος κατάθεσης, τέλος εξέτασης/έκθεσης έρευνας, τέλος χορήγησης, τέλος δημοσίευσης), 

- ευρωπαϊκό επίπεδο (τέλος κατάθεσης και τέλος εξέτασης για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) 

  • Κουπόνι 4 για φυτικές ποικιλίες. 

Το ποσοστό επιστροφής είναι 50% του τέλους ηλεκτρονικής κατάθεσης για κοινοτική προστασία (το ποσό αίτησης είναι 255 €). 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν βρείτε τις νέες οδηγίες που έχουν κυκλοφορήσει και λάβετε όλη την απαραίτητη πληροφορία πριν από τη συμπλήρωση των αιτήσεών σας: 

https://euipo.europa.eu/ohimp.../en/online-services/sme-fund 

https://euipo.europa.eu/.../web/guest/grants-sme-fund-2023 

https://euipo.europa.eu/ohimp.../online-services/sme-fund... 

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υλοποιείται από το EUIPO, έχει διάρκεια από 

23 Ιανουαρίου 2023 έως και 8 Δεκεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε πως λόγω του πλήθους των αιτήσεων χρηματοδότησης, τηρείται σειρά προτεραιότητας."

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Οργανισμού επικοινωνώντας με  το:

 

Περιφερειακό Γραφείο Ηράκλειο Κρήτης 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

T: 2810 39 18 33 

Email: obi_kriti@obi.gr

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ITE)

Κτίριο-Β, Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης 

www.obi.gr