ΙΑΠΩΝΙΑ: Διεθνής έκθεση World Smart Energy Week Japan 2023

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ενημερώνει ότι από 15 έως 17 Μαρτίου 2023 θα λάβει χώρα στο Τόκυο η διεθνής έκθεση τεχνολογιών ενέργειας World Smart Energy Week Japan ( https://www.wsew.jp/hub/en-gb.html ), η οποία επικεντρώνεται σε τεχνολογίες ηλεκτρικών συσσωρευτών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.