• 07/03/2023

Διευκρινίσεις για την εγγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ

Διευκρινίσεις για την εγγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου διευκρινίζει οτι οι ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ……..(Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022 (Νόμος Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο72 του Ν.5019/2023)