Η εταιρεία ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992, από το κ. Ρούσσο Κυπριωτάκη, χημικό μηχανικό, με μεγάλη εμπειρία στην αγορά του ελαιολάδου και των παραγώγων του.

Η ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε. είναι μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της, σήμερα, στην Ελλάδα.

Προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας για την εξαγωγή και εισαγωγή ελαιολάδου, ακατέργαστου πυρηνελαίου, πυρηνελαίου ραφινέ και ελαιολάδου ραφινέ, κυρίως χύμα.

Χάρη στις εξαιρετικές επαφές σε όλες τις χώρες – παραγωγούς ελαιολάδου, μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, διαφόρων ποιοτήτων, συσκευασιών και τιμών από διαφορετικούς προορισμούς.

Επίσης δραστηριοποιείται και με την εμπορία όλων των αγροτικών προϊόντων ανεξαρτήτως προέλευσης και σε οποιαδήποτε μορφή συσκευασίας.

Επιπλέον, η εταιρεία, δραστηριοποιείται και στην εμπορία βιομάζας (π.χ. πυρηνόξυλο) ως καύσιμη ύλη.

Με συνέπεια, ηθική και βαθιά γνώση του χώρου, η εταιρεία εξελίσσεται και συμβαδίζει με τις εκάστοτε ανάγκες της εποχής.