Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙ.ΠΕ.Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5 ΟΔΟΣ Ι

2810380977

ΓΕΜΗ: 077087127000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014