Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Ανακοινώσεις - Υποδείγματα ΑΕ

 1. Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό
 2. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών & χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)
 3. Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών
 4. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα
 5. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΚΑΤΩ από 3 εκ €)
 6. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €)
 7. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 8. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΑΝΩ των 3εκ ευρώ)
 9. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΚΑΤΩ των 3εκ ευρώ)
 10. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ
 11. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
 12. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
 13. Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΑΕ
 14. Ανακοίνωση σχεδίου συγχώνευσης ΑΕ
 15. Σχέδιο εναρμόνισης καταστατικού ΑΕ
 16. Υπόδειγμα καταχώρησης μεταβολών υποκ αλλοδαπ
 17. 2014 Ανακοινωση Σύστασης ΑΕ από μετατροπη από ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ κλπ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ