Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Μητρώου - Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρία Πετράκη (Προϊσταμένη) T:+30 2810-247033, Σπαθαράκη Μαρία(Υπεύθυνη Τμήματος) Τ: +30 2810-247030, Τάσος Γρηγοράκης Τ:+30 2810-247023, Βαρδής Νικολιδάκης Τ:+30 2810-247032,  Όλγα Αεράκη Τ: +30 2810-247017, Ρένα Βελιβασάκη Τ:+30 2810-247023, ΓΕΜΗ - ΑΕ : Χαλκιαδάκη Ελευθερία Τ: +30 2810-247016, Καράμπελα Κατερίνα Τ: +2810-247022, Πετράς Στέφανος Τ: +30 2810-247011,  Αγλούπας Ανάργυρος Τ: +30 2810-247011

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ