Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει-θεωρεί:

  1. Tο γνήσιο της υπογραφής.
  2. Tο  ακριβές φωτοαντίγραφο.
Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ