Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Οι Νομικές Μορφές Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Κοιν. χρεώνονται 29,30€.

Οι ΑΕ, ΣΥΝ, ΣΠΕ χρεώνονται 73,37€ και οι ΕΠΕ 46,96€.

Στις παραπάνω χρεώσεις υπολογίστε + 2,4% χαρτόσημο.

Τα Υποκαταστήματα χρεώνονται όσο και η Νομική τους Μορφή.

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ