Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού
square

Ετησιες Συνδρομες Μελων / Τελη Καταχωρησης Επωνυμιας

Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του οτι η καταβολή των ετήσιων συνδρομών μπορεί να πραγματοποιείται:

  1. στα γραφεία του Επιμελητηρίου ή 
  2. εισπράκτορες ή
  3. στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ή
  4. στα ΕΛΤΑ επιδικνύοντας την ταχυπληρωμή ή
  5. ηλεκτρονικά στο e-banking  ή easypay

Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τα ποσά των συνδρομών ανα Νομική Μορφή και έτος. Τα παρακάτω ποσά προσαυξάνονται ανάλογα παλαιότητας.
Ακόμα υπάρχει επιβάρυνση χαρτοσήμου 2,4% 

 Αφορά τα έτη 2006 -2014

ΕΤΗΑΤΕΕ - ΟΕ - ΚΛΡ - ΚΟΙΝΕΠΕ / ΙΚΕ
ΣΥΝ - ΣΠΕ
ΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟ
  2 ΜΕΛΗ3+ ΜΕΛΗ2 ΜΕΛΗ3+ ΜΕΛΗ    
200622,0144,0235,2252,8370,43105,6573,37146,7436,6973,37
200729,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
200829,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
200929,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201029,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201129,358.5948.83
48,8397.6697.6697.66195.3148.8397.66
201229,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201329,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201429,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
           
           

 

ΕΤΗΑΕ
ΜΙΣΟΟΛΟ

Το ΟΛΟ και ΜΙΣΟ αφορα στο 6μηνο της έναρξης στην Δ.Ο.Υ. 

<147Κ>147Κ<147Κ>147Κ

Τα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ χρεώνονται το 1/2 της αντίστοιχης Νομικής Μορφής.

     

Για τις ΑΕ η συνδρομή υπολογίζεται βάση του Μ.K. Το Κ αναφέρεται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ

20050000
2006117,39234,88234,78469,75
2007122,07244,14244,14488,28
2008122,07244,14244,14488,28
2009122,07244,14244,14488,28
2010122.07244.14244.14488.28
2011122,07244,14244,14488,28
2012122,07244,14244,14488,28
2013122,07244,14244,14488,28
2014122,07244,14244,14488,28
     

 

Συνδρομή Επωνυμίας ανά Νομική Μορφή από 01/01/2015 και μετά


ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΕ
ΕΓΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Ι.Δ.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

75€

ΕΠΕ
ΙΚΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΣυνΠΕ

55€

ΕΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΕ

40€

ΑΤΟΜΙΚΗ

15€

 

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:
i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Λίστες Επιχειρήσεων-Μελών του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας προσφέρει κατόπιν ζήτησης ή online :

  1. Κατάσταση Επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
  2. Κατάσταση Εξαγωγικών επιχειρήσεων Νομού Ηρακλείου σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Μητρώου / ΓΕ.Μ.Η. / Υ.Μ.Σ - Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπαθαράκη Μαρία(Προϊσταμένηνη Τμήματος) Τ: +30 2810-247030, Τάσος Γρηγοράκης Τ:+30 2810-247023, Όλγα Αεράκη Τ: +30 2810-247017, (ΥΜΣ:) Ρένα Βελιβασάκη Τ:+30 2810-247023, (ΑΕ ): Χαλκιαδάκη Ελευθερία Τ: +30 2810-247016, Καράμπελα Κατερίνα Τ: +2810-247022, Πετράς Στέφανος Τ: +30 2810-247011,  Αγλούπας Ανάργυρος Τ: +30 2810-247011, Αργυράκη Δήμητρα Τ: +30 2810-247018. Παράρτημα Μεσσαράς Θεοδωράκη Μέλπω Τ: +30 2892024994.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ