Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του οτι η καταβολή των ετήσιων συνδρομών μπορεί να πραγματοποιείται:

  • στα γραφεία του Επιμελητηρίου ή 
  • στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ή
  • στα ΕΛΤΑ επιδικνύοντας την ταχυπληρωμή ή
  • ηλεκτρονικά στο e-banking  ή easypay

Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τα ποσά των συνδρομών ανα Νομική Μορφή και έτος. Τα παρακάτω ποσά προσαυξάνονται ανάλογα παλαιότητας.

Ακόμα υπάρχει επιβάρυνση χαρτοσήμου 2,4%

 

ΕΤΗΑΤΕΕ - ΟΕ - ΚΛΡ - ΚΟΙΝΕΠΕΣΥΝ - ΣΠΕ
ΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟΜΙΣΟΟΛΟ
  2 ΜΕΛΗ3+ ΜΕΛΗ2 ΜΕΛΗ3+ ΜΕΛΗ    
200322,0144,0235,2252,8370,43105,6573,37146,7436,6973,37
200422,0144,0235,2252,8370,43105,6573,37146,7436,6973,37
200522,0144,0235,2252,8370,43105,6573,37146,7436,6973,37
200622,0144,0235,2252,8370,43105,6573,37146,7436,6973,37
200729,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
200829,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
200929,358.5948.83
48,8397.6697.6697.66195.3148.8397.66
201029,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201129,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201229,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
201329,358,5948,8348,8397,6697,6697,66195,3148,8397,66
 
ΕΤΗΑΕ
ΜΙΣΟΟΛΟ

Το ΟΛΟ και ΜΙΣΟ αφορα στο 6μηνο της έναρξης στην Δ.Ο.Υ. 

<147Κ>147Κ<147Κ>147Κ

Τα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ χρεώνονται το 1/2 της αντίστοιχης Νομικής Μορφής.

2003117,39234,88234,78469,75

Για τις ΑΕ η συνδρομή υπολογίζεται βάση του Μ.K. Το Κ αναφέρεται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ

2004117,39234,88234,78469,75
2005117,39234,88234,78469,75
2006117,39234,88234,78469,75
2007122,07244,14244,14488,28
2008122,07244,14244,14488,28
2009122.07244.14244.14488.28
2010122,07244,14244,14488,28
2011122,07244,14244,14488,28
2012122,07244,14244,14488,28
2013122,07244,14244,14488,28

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ