Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΖΗΤΗΣΗ


 

  • Προγράμματα Χρηματοδότησης
    (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013-Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013)
  • Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
    (Οι διαγωνισμοί - προκηρύξεις που αναφέρονται έχουν ως πηγή Πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα, Πρεσβείες ή Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων της Ελλάδας στο εξωτερικό, μικτά Επιμελητήρια ή αντίστοιχους οργανισμούς εντός και εκτός της χώρας.)
  • Προσφορά - Ζήτηση Προϊόντων
    (Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.agora.mfa.gr)

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων- Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζανάκη Αικατερίνη (Προϊσταμένη) Τ:+30 2810-247029, Πραγματογνωμοσύνες: Τζανάκη Αικατερίνη Τ:+30 2810-247029

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ