Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

 Πραγματογνωμοσύνες

Βάσει του Νόμου 184/1914 «περί συστάσεως των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων» και όπως στην συνέχεια τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου 1863/1920 και αυτό δια του άρθρου 1 του Ν. Δ. της 2-11-1923 «περί τροποποιήσεως του Νόμου 184 κλπ», την υπ’ αριθ. 80/1955 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου  κλπ, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου περιλαμβάνονται και η διενέργεια  πραγματογνωμοσυνών.

Με τον θεσμό της Επιμελητηριακής Πραγματογνωμοσύνης επιλύονται διαφορές μεταξύ των συναλλασομένων χωρίς να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Φυσικά αν οι συναλλασόμενοι δεν συμφωνήσουν μετά την διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, μπορούν να συνεχίσουν την δικαστική οδό.

Το Επιμελητήριο κάθε δυο χρόνια καταρτίζει κατάλογο πραγματογνωμόνων από πρόσωπα που είναι μέλη του ή όχι, τα οποία κρίνει ότι είναι κατάλληλα για το έργο αυτό.

Ουσιώδη γνώρισμα του πραγματογνώμονα είναι η προσωπικότητα, η γνώση, η πείρα κλπ. Τα πρόσωπα αυτά ορκίζονται  ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών.

Κατάλογος πραγματογνωμόνων 2012 - 2013

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ