Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα «Βήματα στην Ανάπτυξη» αποτελούν την επίσημη τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα περιοδικό αναπτυξιακού και οικονομικού περιεχομένου που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό έντυπο στην Κρήτη, καθώς αναπαράγεται και διανέμεται σε τιράζ 15.000 αντιτύπων.

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Γραφείο Τύπου, Εκδόσεων, Δημοσίων Σχέσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας

Αφροδίτη Γοραντωνάκη T:+30 2810-247020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ