Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Στήριξης

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης πόρων ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου υλοποίησε σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του Β’ και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (Now, equal, Interreg II, Interreg III, Leonardo Da Vinci κ.λπ.). Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιοποιήθηκε πλήρως ετσι ώστε σήμερα ο φορέας να υποβάλλει και να υλοποιεί προτάσεις και έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες γα τα έργα που έχει υλοποιήσει έως σήμερα το Επιμελητήριο καθώς και αυτά που υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο δίδονται στην ενότητα "Υλοποιούμενα έργα".

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ