μετάκληση εργατών από τρίτες χώρες

 Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνέχεια πρόσκλησης που έλαβε από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτίμηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών την επόμενη διετία, 

ΚΑΛΕΙ τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων  -μελών του,  που προτίθενται να προσλάβουν προσωπικό, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν επικοινωνήσουν με το Γραφείου Επιχειρηματικής Στήριξης  Επιμελητηρίου Ηρακλείου έως την Παρασκευή 18/09/2020.

Υπεύθυνη κα Στεφανουδάκη, τηλ: 2810 247034. Email: stefanoudaki@ebeh.gr

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ