Φόρμα καταγραφής αδιάθετων προϊόντων & εμπορευμάτων

Μια νέα υπηρεσία αναπτύσσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνέχεια πρότασης του εμπορικού τμήματος για την καταγραφή προϊόντων που κατά βάση προορίζονταν για την τουριστική αγορά, και λόγω κρίσης του κορωνοϊού και μέτρων περιορισμού παραμένουν αδιάθετα.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να καταχωρίσετε τα διαθέσιμα εμπορεύματα και τις ποσότητες διαθέτεται καθώς και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος (πχ ιδιαίτερες περιγραφές, λεπτομέρειες ημερομηνία λήξης κλπ).

Με τη συμπλήρωση ενός ικανού πλήθους και ποσοτήτων το Επιμελητήριο θα επικοινωνήσει με άλλους φορείς πχ Περιφέρεια Δήμους κλπ με σκοπό την προώθηση των προϊόντων που είναι αδιάθετα και ιδιαίτερα των νωπών και ευαλλοίωτων

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ