2/10 ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ»

 

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου,6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Ø  Τι αλλάζει για την αδήλωτη εργασία;

Ø  Τι πρόστιμο  επιβάλλεται σε περίπτωση που βρεθεί αδήλωτος εργαζόμενος;

Ø  Ποια έντυπα και ποια βιβλία πρέπει να τηρεί ο εργοδότης στην επιχείρηση του;

Ø  Μπορώ να υποβάλλω ένσταση κατά της πράξης τρίμηνης ασφάλισης;

Ø  Τι είναι το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ);  Αλλάζει ο τρόπος που θα ελέγχομαι ως εργοδότης για το προσωπικό που απασχολώ;

Ø  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εργοδότης όταν απασχολώ προσωπικό με εξαρτημένη εργασία;

Ø  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εργοδότης οικοδομικού έργου;

Ø  Ποια είναι τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις των ελεγκτών του ΠΕΚΑ όταν διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρησή μου;

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1.   Αραβιάκης Εμμανουήλ-Διευθυντής ΠΕΚΑ Κρήτης

2.   Μπαρκάτσα Μαλάμω-Προϊσταμένη ΠΕΚΑ Κρήτης


Πληροφορίες:  Γραμματεία ΟΕΒΕΝΗ  (2810 229060)

3.   Κεφαλούκου Μαρία – Προϊσταμένη ΠΕΚΑ Κρήτης

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ