ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-49

 Εκπαιδεύστε δωρεάν τους εργαζόμενους σας μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 στα ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε ένα από τα 5 προσφερόμενα πεδία εκπαίδευσης, πάντοτε εκτός των ωρών εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (200€ για το σύνολο των 40 ωρών του προγράμματος). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810302731.

 

Τα πεδία κατάρτισης είναι:

  • Marketing/ Πωλήσεις
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Διαχείριση Συγκρούσεων/ Δύσκολων Περιστατικών και Συναισθηματική Νοημοσύνη.
  • Social Media Marketing
  • Βασικές Γνώσεις Ορολογίας Αγγλικής Γλώσσας για Επιχειρήσεις.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα www.katartisi.gr

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ