ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

 

Το ΔΣ της εταιρείας ΒΙΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΕ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά 15.000,00 ευρώ και έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00 και ίδια τιμή διάθεσης ανά μετοχή. Επίσης αποφασίστηκε να ισχύσει το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων (Επιμελητήριο Ηρακλείου και Δήμος Μινώα Πεδιάδος, και επενδυτές που αγόρασαν μετοχές με τις προηγούμενες  αυξήσεις ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο) με διάρκεια ένα (1) μήνα, αρχής γενομένης από 1/10/2018 έως 31/10/2018. Μετά το τέλος της ανωτέρω προθεσμίας (από 1/11/2018), οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι για δύο (2) μήνες ακόμη (έως 31/12/2018). Στην περίπτωση που υπάρξει υπερκάλυψη κεφαλαίου, θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μέχρι του μέσου όρου των συμμετοχών, και στη συνέχεια τα υπόλοιπα.

 Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί στο σύνολό της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατό ενενήντα οκτώ  χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (198.500,00 €) και θα διαιρείται σε εκατό ενενήντα οκτώ  χιλιάδες πεντακόσιες (198.500,00) ονομαστικές, κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα Ευρώ (1,00 €). Η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου της αυξήσεως είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2190/20, και συγκεκριμένα θα διαρκέσει ένα τρίμηνο και θα λήξει την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις συμμετοχές τους στον Λογαριασμό Όψεως της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΒΙΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΕ» με αρ. 119502, στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (IBAN: GR4508700970000000011195023).

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο τηλ 2810-282.026 (κος Καραπιδάκης Γιώργος).

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

  O Διευθύνων Συμβουλος  

 

 

 Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

  Μανώλης Αλιφιεράκης

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ