Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

Γραφείο Στήριξης Επιχειρήσεων


Γραφείο Στήριξης Επιχειρήσεων

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Στήριξης Επιχειρήσεων αποτελεί το κομβικό σημείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής στήριξης των μελών του Επιμελητηρίου με στόχο να προσεγγίσει τις επιχειρήσεις του και να προσφέρει ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.

Φιλοσοφία του Γραφείου
Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής, εντός του Επιμελητηριακού χώρου, υφισταμένων και εν δυνάμει επιχειρηματιών για ενημέρωση, προσανατολισμό και συμβουλευτική.

Αποστολή:

  1. Ενημερώνει για τη δομή και τις υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του
  2. Διεκπεραιώνει  ερωτήματα /απορίες που  τίθενται από επιχειρηματίες και απαντά γρήγορα και έγκυρα, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αιτήματα των μελών του, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια
  3. Συλλέγει τις πληροφορίες, απόψεις, παράπονα, επιβραβεύσεις  των επιχειρηματιών και τις διαβιβάζει αρμοδίως στην υπηρεσία
  4. Τηρεί και ενημερώνει συνεχώς ηλεκτρονικά αρχεία καταγράφοντας την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τα μέλη του Επιμελητηρίου
  5. Εκδίδει ή αναπαράγει πληροφοριακά έντυπα (spot info) επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
  6. Ευαισθητοποιεί (σε συνεργασία με άλλα τμήματα) σε θέματα προτεραιότητας, (Hot issues), όπως  ορίζονται από τη χάραξη της πολιτικής του Επιμελητηρίου π. χ να ενημερώνουν οι επιχειρήσεις το μητρώο για τις μεταβολές των στοιχείων τους.

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων- Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζανάκη Αικατερίνη (Προϊσταμένη) Τ:+30 2810-247029, Πραγματογνωμοσύνες: Τζανάκη Αικατερίνη Τ:+30 2810-247029

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ