Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

Γενικό Εμπορικό Μητρώο


Η λειτουργία του γενικού εμπορικού μητρώου προσδίδει στα επιμελητήρια πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών (μείωση σε μία εβδομάδα από έξι που είναι σήμερα.), ελέγχου των στοιχείων κάθε επιχείρησης και ουσιαστικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, εκτιμάται οτι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες επίλυσης εμπορικών διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων με την (εξωδικαστική) παρέμβαση των επιμελητηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Ν.3419/2005.  ή επισκευθείτε το site του ΓΕΜΗ.
Το σύστημα της απογραφής είναι διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων από Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012
Το σύστημα της αυτοαπογραφής είναι διαθέσιμο προς τις επιχειρήσεις για την εξ' αποστάσεως διαδικασία σε αυτό τον σύνδεσμο
Προσοχή!
Οι κωδικοί πρόσβασης για την είσοδο στη διαδικασία πρέπει να είναι της εταιρίας και όχι του λογιστή αν υπάρχει.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχετε το ΑΦΜ που σας επιστρέφει το σύστημα.

Οι  προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

 • Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
 • Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
 • Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
 • Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
 • Μέχρι την 24η   Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
 • Μέχρι την 1η   Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
 • Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
 • Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
 • Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0. 

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

 • Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1,2,3.
 • Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4,5,6.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.
 • Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους ΟικονομικούΣκοπού,  τις  Ευρωπαϊκές  Συνεταιριστικές  Εταιρείες  και  τα  φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :
 • Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1,2,3,4.
 • Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής  για  λογαριασμό  των  νομίμων  εκπροσώπων  των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.

Τέλος  διευκρινίζεται  πως  η  υποχρέωση  ανάρτησης  των  στοιχείων  των ισολογισμών  του  τελευταίου  οικονομικού  έτους  δεν  επιβάλλεται  σαν επιπλέον  υποχρέωση  στο  πλαίσιο  της  απογραφής  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:  Εντός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ "DOC" - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ "PDF"
Όσες επιχειρήσεις πρόκειται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μεταβολή - τροποποίηση,  να φροντίσουν αυτή να γίνει ΠΡΙΝ την αυτοαπογραφή.

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Μητρώου - Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρία Πετράκη (Προϊσταμένη) T:+30 2810-247033, Σπαθαράκη Μαρία(Υπεύθυνη Τμήματος) Τ: +30 2810-247030, Τάσος Γρηγοράκης Τ:+30 2810-247023, Βαρδής Νικολιδάκης Τ:+30 2810-247032,  Όλγα Αεράκη Τ: +30 2810-247017, Ρένα Βελιβασάκη Τ:+30 2810-247023, ΓΕΜΗ - ΑΕ : Χαλκιαδάκη Ελευθερία Τ: +30 2810-247016, Καράμπελα Κατερίνα Τ: +2810-247022, Πετράς Στέφανος Τ: +30 2810-247011,  Αγλούπας Ανάργυρος Τ: +30 2810-247011

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ