Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ


  • Νομικές Συμβουλές 
    (Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του, θέτει στη διάθεσή τους την νομική του σύμβουλο  για παροχή νομικών συμβουλών.)

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων- Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζανάκη Αικατερίνη (Προϊσταμένη) Τ:+30 2810-247029, Πραγματογνωμοσύνες: Τζανάκη Αικατερίνη Τ:+30 2810-247029

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ