Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Στήριξης

Το biz2crete.gr αποτελεί μια σημαντική υποδομή ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Κρήτη. Πρόκειται για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Κρήτης (ΗΚΕΚ), για τη δημιουργία του οποίου έχουν συμπράξει τα τέσσερα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κρήτης (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου).

Δείτε το video.


 
                      

Για τον κρητικό επιχειρηματία (και όχι μόνο) το ΗΚΕΚ δεν θα είναι μόνο ένας Διαδικτυακός τόπος από τον οποίο θα μπορεί να λαμβάνει δεδομένα, γνώσεις ή και συμβουλές για την προσαρμογή της επιχείρησής του στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο επιχειρηματικότητας απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής εποχής. 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ