Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει πιστοποιητικά

  1. 'Εγγραφής
  2. Διαγραφής
  3. Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).
  4. Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς, Προγράμματα, κλπ.
Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ