Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των λειτουργιών του ως Υπηρεσία Δημόσιας Αρχής, διατηρεί τα Ειδικά Μητρώα Επιχειρήσεων. Στη σελίδα αυτή καταγράφονται τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή Επιχειρήσεων στα Μητρώα αυτά.

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ