Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Μητρώα Επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των λειτουργιών του ως Υπηρεσία Δημόσιας Αρχής, διατηρεί τα Γενικά Μητρώα Επιχειρήσεων. Στη σελίδα αυτή καταγράφονται τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή Επιχειρήσεων στα Μητρώα αυτά. 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ