Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των λειτουργιών του ως Υπηρεσία Δημόσιας Αρχής, τηρεί το Ειδικό Μητρώο  Εξαγωγέων του Νομού Ηρακλείου. Στη σελίδα αυτή καταγράφονται τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή Επιχειρήσεων στα Μητρώα αυτά. 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ