Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

e-Chamber - Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο και παρέχει σε κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,  να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.
Πιο συγκεκριμένα τα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν:

  • να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του,
  • να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις,
  • να πληρώσουν συνδρομές που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
  • να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία τους, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Γραφείο Πληροφορικής- Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηρακλής Καλησπεράκης (Υπεύθυνος Πληροφορικής) Τ:+30 2810-247038.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ