Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

ECHAMBER - Συχνες ερωτησης/απαντησεις


Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου.

Τι είναι το e-Επιμελητήριο:
Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις - μέλη;
Σημαντικό κομμάτι της σχεδίασης και ανάπτυξης του e-Επιμελητηρίου είναι οι παρεχόμενες δυνατότητες για διευκόλυνση στην αναζήτηση επιχειρήσεων-μελών από τρίτους που αναζητούν συνεργασίες. Ο τρόπος αναζήτησης με «λέξεις - κλειδιά» γίνεται από: α) την περιγραφή της δραστηριότητας των μελών, β) με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ 2008), γ) με επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, δ) με Δήμο και ΚΑΔ και ε) με συνδυασμό κριτηρίων.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του e-Επιμελητηρίου είναι ο χρόνος που σπαταλά ένα μέλος για να επισκεφτεί τα γραφεία του Επιμελητηρίου, ώστε να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του. Τώρα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητηρίου, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν αυτές τις διαδικασίες από το γραφείο τους, σε χρόνο που δε θα ξεπερνά τα πέντε με δέκα λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν:

  1. να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του,
  2. να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις,
  3. να πληρώσουν συνδρομές που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και
  4. να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία τους, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση και η χρήση του e-Επιμελητηρίου και πόσο ασφαλής;
Η διαδικασία για να αποκτήσει ένα μέλος πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο είναι απλή. Κάνοντας κλικ στην «Αίτηση εγγραφής στο e-Επιμελητήριο», προβάλλεται στην οθόνη μια ηλεκτρονική αίτηση. Μετά τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι και αποστέλλεται στον αιτούντα το σχετικό έγγραφο «έγκρισης χρήσης» μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο.

Ο απλός και ξεκάθαρος σχεδιασμός του e-Επιμελητηρίου βοηθά στη χρήση και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λαθών από τους χρήστες. Επίσης το σύστημα σέβεται τους κανόνες προσβασιμότητας για ΑμεΑ, όπως ορίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς.

Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων των μελών;
Η πρόσβαση των μελών στο e-Επιμελητήριο προστατεύεται από τεχνολογία SSL, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την υποκλοπή των κωδικών των μελών από τρίτους.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται σε συνεργασία με τη συνεργαζόμενη τράπεζα και μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμών της τράπεζας.

Πώς διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων;
Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια τη δυνατότητα εξακρίβωσης της αυθεντικότητας ενός πιστοποιητικού, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα. 

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Γραφείο Πληροφορικής- Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηρακλής Καλησπεράκης (Υπεύθυνος Πληροφορικής) Τ:+30 2810-247038.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ