Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού
square

Echamber - Αυθεντικοποίηση πιστοποιητικού


Κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από το Επιμελητήριο, συνοδεύεται από έναν μοναδικό Αριθμό Αυθεντικοποίησης. Η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευθεί συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυθεντικοποίησης με τα στοιχεία του πιστοποιητικού. 

Αναλυτικές Οδηγίες:

  1. Συνδεθείτε στο echamber πληκτρολογώντας το PIN και το Κωδικό Πρόσβασης που σας έχει δοθεί έπειτα απο την Ηλεκτρονική Αίτηση προς το Επιμελητήριο.
  2. Στο κεντρικό μενού κάντε κλικ στην επιλογή "Εργαλεία".
  3. Έπειτα κάντε κλίκ στην επιλογή "Αυθεντικοποίηση πιστοποιητικού".
  4. Στη Φόρμα Αυθεντικοποίησης πληκτρολογείτε το μοναδικό αριθμό που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία κάθε εγγράφου που έχετε εκδόση online.
  5. Τέλος κάντε κλίκ στο κουμπί "Εύρεση".

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Γραφείο Πληροφορικής- Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηρακλής Καλησπεράκης (Υπεύθυνος Πληροφορικής) Τ:+30 2810-247038.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ