Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

CrossEUWBA - προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας μέσω της διαδικασίας επενδύσεων από Business Angels

Σκοπός του προγράμματος Cross EUWBA είναι η προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας μέσω της διαδικασίας επενδύσεων από Business Angels (Επιχειρηματικούς Αρωγούς).
Βασικοί στόχοι του έργου είναι :

  • Η διευκόλυνση της χρηματοδότησης γυναικών επιχειρηματιών (Startuppers), μέσω της ενεργοποίησης των Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων(WBAs) και η συμβολή στη δημιουργία μιας βιώσιμης βάσης των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη -Ελλάδα.
  • Η υποστήριξη Startup επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και επιχειρηματικής καθοδήγησης το λεγόμενο Mentoring.
  • Οι επενδύσεις από πλευράς των Επιχειρηματικών Αγγέλων, οι οποίες συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για την ίδρυση νεοφυών (StartUp) επιχειρήσεων όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Αυτού του είδους η χρηματοδότηση έχει θετική επίδραση, συμβάλλοντας μάλιστα στην ανάπτυξη του επιχειρείν όπως επίσης και στην απασχόληση. Οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν αναγνωρισθεί από την Ε.Ε. (Σχέδιο Δράσης Επιχειρηματικότητας 2020) ως πηγή επιχειρηματικής ανάπτυξης, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί και θα έπρεπε να υποστηριχθεί με αποτελεσματικό τρόπο.

Τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν θέσεις ως ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ τη διευκόλυνση χρηματοδότησης των γυναικών επιχειρηματιών μέσω των Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία αειφόρου βάσης ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί στόχοι του έργου Cross EUWBA είναι οι ακόλουθοι :

  1. Καλύτερη κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να γίνουν Επιχειρηματικοί Άγγελοι με απώτερο σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός τους στην Ευρώπη και ειδικά στις χώρες όπου η συμμετοχή είναι σε χαμηλά επίπεδα.
  2. Διερεύνηση του φάσματος, κλάδων που επωφελούνται από τις επενδύσεις των Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων.
  3. Αύξηση του αριθμού των εγχειρημάτων από γυναίκες επιχειρηματίες, τα οποία είναι έτοιμα για επένδυση.
  4. Αποτελεσματική σύζευξη των Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων και Γυναικών Startuppers.
  5. Δικτύωση και διαμόρφωση κοινότητας για την προώθηση ευνοϊκού και αειφόρου περιβάλλοντός για τις Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο Cross EUWBA για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σας καλεί να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρειτε στον παρακάτω συνδεσμο:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH0FMj6u990c17Ejd5qqo8My2zlejc9P-u4wlLyqsG6NGnoQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

 http://crosseuwba.eu/

 Για όποιες διευκρινήσεις και απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Ηρακλέιου, υπεύθυνος κ.Ράμι Μασούντ:

Τ: +30 2810247039

 

E : rami@ebeh.gr


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ